Pola użytkownika  Dodaj

Obiekt Nazwa Opis Typ
userentity-exampleuserentity customfield1 Custom field 1 Tekst (jedna linia)
userentity-exampleuserentity customfield2 Custom field 2 Tekst (jedna linia)