Ustawienia zapasów

Ustawienia wstępne dla nowych produktów

Przegląd zapasów

Nie może być mniejsze niż 1

Zakup

Nie może być mniejsze niż 1

Spożyj

Nie może być mniejsze niż 1

Lista zakupów do przepływu pracy zapasów

OK