Podsumowanie dziennika zapasów


 Produkt
 Typ transakcji
 Użytkownik
Produkt Typ transakcji Użytkownik Ilość
Gulasz Zakup Użytkownik demonstracyjny 5 Puszki
Create a private demo instance