Podsumowanie dziennika zapasów


 Produkt
 Typ transakcji
 Użytkownik
Produkt Typ transakcji Użytkownik Ilość
Makaron Produkt otwarty Użytkownik demonstracyjny 1 Paczka
Makaron Zakup Użytkownik demonstracyjny 5 Paczki
Create a private demo instance