Podsumowanie dziennika zapasów


 Produkt
 Typ transakcji
 Użytkownik
Produkt Typ transakcji Użytkownik Ilość
Mleko Czekoladowe Zakup Użytkownik demonstracyjny 2 Paczki
Create a private demo instance