Podsumowanie dziennika zapasów


 Produkt
 Typ transakcji
 Użytkownik
Produkt Typ transakcji Użytkownik Ilość
Mleko Zakup Użytkownik demonstracyjny 2 Bottles
Create a private demo instance