Podsumowanie dziennika zapasów


 Produkt
 Typ transakcji
 Użytkownik
Produkt Typ transakcji Użytkownik Ilość
Mięso mielone Zakup Użytkownik demonstracyjny 1 Paczka
Create a private demo instance