Podsumowanie dziennika zapasów


 Produkt
 Typ transakcji
 Użytkownik
Produkt Typ transakcji Użytkownik Ilość
Pomidor Zakup Użytkownik demonstracyjny 5 Sztuki
Create a private demo instance