Podsumowanie dziennika zapasów


 Produkt
 Typ transakcji
 Użytkownik
Produkt Typ transakcji Użytkownik Ilość
Rzodkiweka Zakup Użytkownik demonstracyjny 5 Pęczki
Create a private demo instance