Podsumowanie dziennika zapasów


 Produkt
 Typ transakcji
 Użytkownik
Produkt Typ transakcji Użytkownik Ilość
Wędlina Spożycie Użytkownik demonstracyjny -1 Paczki
Wędlina Zakup Użytkownik demonstracyjny 5 Paczki
Create a private demo instance