Nazwa Opis Użyte w Interwał cyklu ładowania (dni)
Bateria1 Koniec gwarancji 2023 Pilot do TV 0
Bateria2 Koniec gwarancji 2022 Budzik 0
Bateria3 Koniec gwarancji 2022 Pilot do sterowania ciepłem 60
Bateria4 Koniec gwarancji 2028 Pilot do sterowania ciepłem 60